Zondag 14 juli 2019 // Festivalpark, Werchter

Werchter kleurt groener in 2018

(update: 31.05.2018)

Een festival organiseren heeft een impact op het milieu. Wij zijn ons daar zeer van bewust. Al vele jaren zetten wij ons in om de festivals in Werchter op meer duurzame manier te organiseren. Groener ondernemen moet. Groenere festivals zijn realiseerbaar. We doen dit stap voor stap. Elk jaar worden er nieuwe initiatieven gelanceerd. We leveren grote inspanningen i.v.m. waterzuivering, afvalrecyclage en mobiliteit. We gaan maximaal voor groene stroom en bouwen jaar na jaar het verbruik van fossiele brandstoffen af. Kunnen we nog beter? Zeer zeker. We engageren ons. Elk jaar worden onze festivals groener.

Het jaar van de fiets

Inzetten op openbaar vervoer. Dat doen we al vele jaren. Rock Werchter biedt iedereen die een festivalticket koopt, samen met de NMBS en De Lijn, een gratis e-treinbiljet aan. Goed voor heen en weer naar Rock Werchter met trein en bus. Festivalgangers reizen met de trein naar het station van Leuven of Aarschot. Pendelbussen van De Lijn brengen hen van daaruit naar Werchter. Partner De Lijn doet een extra duit in het groene zakje. Ze zetten bussen uitgerust met roetfilters in, evenals hybride bussen. Ook bij de dagfestivals en avondconcerten kunnen festivalgangers -tegen een kleine vergoeding- gebruikmaken van openbaar vervoer.

2018 is het jaar van de fiets. Wie in de wijde regio woont, moedigen we aan met de fiets naar Werchter te komen. De fiets kan vlakbij het Festivalpark veilig en gratis gestald worden in een van de fietsstallingen. Nieuw dit jaar zijn de park & ride parkings, gelegen op fietsafstand van Werchter. Festivalgangers parkeren er gratis. Het laatste deel van het traject naar Werchter wordt met de (meegebrachte) fiets afgelegd.

We gaan voor minder afval en nog meer en beter recycleren

Waar veel volk samenkomt, is veel troep. Helaas is dat de realiteit. We willen de afvalberg verkleinen en efficiënt afvoeren. We ondernemen actie. Een beproefd recept - succesvol en al jaren gangbaar in Werchter: in ruil voor 20 ingezamelde bekers of PET-flesjes krijgen festivalgangers een gratis drankbon. Kleine moeite, grote return.

Samen met SUEZ environnement, specialist in duurzaam afvalbeheer en -recyclage, maken we werk van afvalsortering en -recyclage. We delen een visie waarin het afvalbeheer niet eindigt bij louter en alleen de ophaling en de afvoer. Het sorteerproces op het terrein in functie van recyclage is minstens even belangrijk. Het staat centraal in een circulair model dat afval een nieuwe bestemming als secondaire grondstof geeft. In 2017 haalden we samen in totaal 5 ton folie, 17 ton bierbekers, 11 ton PMD (vooral PET-flesjes) en 14 ton papier en karton op. De bierbekers en PET-flesjes worden gerecycleerd tot PP producten, die onder andere in de automobielsector gebruikt worden. Van folie worden nieuwe PE folies gemaakt. Het ingezamelde papier en karton worden herwerkt tot papieren drinkbekers. Het restafval dat vervolgens nog overblijft, wordt gebruikt als brandstof in (afval)energiecentrales.

Eén van onze werkpunten is het plasticvrij(er) organiseren van onze festivals. Gebruiken en verbruiken wij veel, te veel, plastic? We kunnen daar helaas enkel volmondig ‘ja’ op antwoorden. Omdat er werk aan de winkel is en omdat wij ons steentje willen bijdragen steunen wij Mei Plasticvrij. Rock Werchter zal niet plasticvrij zijn in 2018. Wel engageren we ons om extra aandacht te geven aan de materialen die gebruikt worden. We brengen, samen met al onze stakeholders -crew, leveranciers, sponsors- het gebruik en verbruik van plastic in kaart. Kunnen we plastic voor bepaalde toepassingen reeds vermijden of door alternatieven vervangen, dan doen we dat graag. Zo bannen we met onmiddellijke ingang alle plastic rietjes uit het Festivalpark. In 2019 willen we een eerste stand van zaken opmaken en een uitgebreid actieplan voor de volgende jaren voorleggen.

En wat op de campings? Het is geen geheim, we zouden onze kampeerterreinen graag in een nettere staat zien op maandagmiddag. Alle kampeerders krijgen bij aankomst een restafval- en PMD-zak. Het is een kleine moeite om die op het eind van het verblijf gevuld naar een inzamelpunt op de camping te brengen. Ook de tent inpakken en terug mee huiswaarts nemen is een werkje van niks. We gaan sensibiliseren en meer sensibilieren. We rekenen op gezond en groen verstand van de festivalganger.

Unicum in de festivalwereld: een eigen waterzuiveringsinstallatie

De sanitaire faciliteiten werden in 2015 vernieuwd. Het Festivalpark is uitgerust met vacuümtoiletten. Festivalgangers gaan in Werchter comfortabel de pot op. Vacuümtoiletten zien er uit als een normaal toilet, met een porseleinen pot en al. Ze zijn makkelijk proper te houden. Er hangen amper nare luchtjes. Hoogwaardige sanitaire voorzieningen kunnen ook in een festivalomgeving. Ook zijn er vacuüm urinoirs aan de verschillende sanitaire blokken. De nieuwe vacuümtoiletten verbruiken per spoelbeurt net geen liter water. Het sanitair afvalwater wordt in buffertanks opgevangen en naar Aquafin afgevoerd waar het gezuiverd wordt. Het septisch materiaal van de - nog steeds chemische - toiletten op The Hive wordt eveneens naar Aquafin afgevoerd. De in 2014 gebruik genomen waterzuiveringsinstallatie, gebouwd in samenwerking met Waterleau, blijft dienst doen. Het afvalwater afkomstig van de keukens en douches in de backstage en The Hive wordt in het wachtbekken opgevangen en wordt ter plaatse biologisch gezuiverd.

Brandstofverbruik bijna 20% gedaald

Bijzondere aandacht is er voor het stroomverhaal. Met de aanleg van het landschapspark kreeg het Festivalpark een hoogspanningscabine. Daardoor kunnen we groene netstroom gebruiken. Een groot stuk van de backstage draait nu vanaf de eerste dag van de opbouw op groene stroom. De dieselgeneratoren zijn niet verdwenen. Er zijn er echter minder dan ooit. En ze worden slimmer gebruikt. Door ze in powerplants te verenigen is er minder vermogen nodig. Het brandstofverbruik wordt bijgevolg kleiner. Meer besparen doen we door het plaatsen van hoogrendementsverlichting. Moeilijk bereikbare zones waar niet permanent nood is aan stroom rusten we uit met hybride oplossingen. Samen met partner The Powershop onderzoeken we permanent welke duurzamere middelen ingezet kunnen worden.

Onze aanpak loont. Het brandstofverbruik van onze festivals is met 19% gedaald ten opzichte van 2014. We verbruiken 0,26 liter diesel per festivalganger per dag. En dat is een puik resultaat. Een vergelijkende studie leert dat vergelijkbare Europese festivals gemiddeld 0,38 liter per festivalganger per dag verbruiken.

Engagement

Doen we het goed? Ja. Kunnen we beter? Zeker. Gaan we voor groene, duurzame festivals? Absoluut. We werken verder. We leren. We onderzoeken. Onze festivals moeten en zullen duurzamer zijn in de (nabije) toekomst. Dat is ons engagement.